Comité de Honor

Presidente:
David Bote Paz (Alcalde del Ajuntament de Mataró)

Vocales:
Jordi Catalán Vidal (Centre d´Estudis ‘Jordi Nadal’ d´Economia i Histňria Econňmica)
Joan Guŕrdia Olmos (Rector de la Universitat de Barcelona)
Magda Pinheiro (Presidenta de ASIHF)
Jaume Puy i Llorens (Rector de la Universitat de Lleida)